A térkövek kapcsán az egyik általános probléma lehet – általában elöregedés, rossz minőség vagy helytelen lefektetés hatására – a felfagyás problémája, amelynek során a térkőben konkrétan apró hajszálrepedések keletkeznek, és ebben víz vagy hólé kerülhet a kő belsejébe.
Ez fagyás hatására megszilárdul, és konkrétan szétrepeszti a követ, hiszen köztudott, hogy a víz ebben a halmazállapotban sokkal nagyobb térfogatú, mint folyékony formájában. A fagyásnak általában azonnal nincsenek jelei, de minél mélyebbre szivárog a víz, minél többször éri ez a hatás, annál komolyabb problémák jelentkeznek, így a térkő darabolódására is sor kerülhet.

A térkő felfagyásának problémája

A térkövek esetében a legnagyobb probléma a fentiek kapcsán az, hogy konkrétan sokszor nem látjuk előre azokat a hajszálrepedéseket, amelyekbe a víz gyakran cseppenként beszivárog, illetve nem is tudunk olyan lépéseket tenni – például egy speciális bevonattal –, amivel megakadályozhatjuk a víz behatolását a kőzet belsejébe. Gyakran még bizonyos szakemberek között is él a tévhit, miszerint ha a térkő betonba kerül lefektetésre, illetve a fugák is cementhabarccsal kerülnek kitöltésre, akkor az olyan szoros köztes réteget képez, hogy nem lesz esély a repedésekre, illetve a felfagyásra sem. A helyzet azonban az, hogy ezek a folyamatok olyan mikroszkopikus méretektől indulnak, hogy sokszor évekig sem válnak láthatóvá, hovatovább a fenti megoldás a gyakorlatban teljességgel haszontalan.
Egy térkő berepedését ugyanis egy kis beton képtelen megakadályozni, hiszen a beton felületén keresztül a víz ugyanúgy beszivárog a mélyebb rétegekbe, hovatovább az alulról feltörő víznek sem képes ellenállni. A cél ugyanakkor a probléma megelőzésével kapcsolatban nem is annyira a víz útjának az elállása, hanem az, hogy gondoskodjunk az akadálytalan távozásáról. A térkövek esetében ezt a legkönnyebben azzal érhetjük el, ha helyes rétegrendet alakítunk ki, ami segíti a víz gyors elvezetését, és nem engedi azt, hogy esetenként a térkő belsejében, annak repedéseiben megragadjanak a vízcseppek, mert fagyos időben ez eredményezi a felfagyás problémáját.

A hiba utólag is korrigálható

A térkövek sérülésének, illetve a rossz rétegezésnek a problémáját természetesen néhány árulkodó jel idejekorán leleplezheti, amelyekre érdemes odafigyelni. Ha például a térköves terület bizonyos helyein állandóan megáll a víz, ott szinte biztos, hogy az első adandó alkalommal komoly fagyási kár keletkezik majd. Szintén rétegezési problémára utalhat, ha a betonra, vagy a homokágyra fektetett térkövek egyszerűen megmozdulnak. Ezt csak és kizárólag egy nagyobb rész kibontásával, új rétegek lefektetésével, illetve a térkövek helyes visszafektetésével lehet elérni.
Konkrétabban a betont fel kell törnünk, majd egy 20 centiméteres sóderréteget kell bedöngölnünk az alsó részbe, amelyet apró szemcsés homokkal szórunk fel legalább 4-5 centiméter vastagon, és ebbe tesszük bele a térkövet. Ez a megoldás már garantáltan megoldja a rossz vízelvezetés problémáját.

Hasonló bejegyzések