A családjogi- és a válóperes ügyvédeket a magyar jogban gyakran említik egy lapon, hiszen a válás, a házassági bontóper vagy a válóper egy családjogi kérdés, amihez a tanácsadás, a jogi ügyek elrendezése gyökeresen hozzátartozik.
Ennek fényében egy ügyvéd ilyenkor felmérheti ügyfelének jogi helyzetét, ismerteti számára az ügyéhez kapcsolódó jogi szabályozás minden elemét, mindemellett pedig megvitatják a szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségeket is. Ezen felül a válóperes ügyvéd vizsgálja meg, hogy milyen közös megegyezési lehetőségek állnak a felek rendelkezésére válóper során, de tanácsadást és ismertetést adhat a tényállásos válás folyamatáról is.

Amennyiben közös kiskorú gyermekről is szó van

Ha közös kiskorú gyerek is érintett a válásban, az ügyvéd feladata, hogy a gyermek számára előnyös egyezség szülessen az apróság elhelyezéséről, a szülői felügyelethez kapcsolódó jog gyakorlásáról, a gyermekkel való kapcsolattartásról és a gyermektartásról is. Ezen felül az ügyvédnek kell megvizsgálni azt is, hogy teljesülhetnek-e esetlegesen a közös szülői felügyeleti jog lehetőségei.

A házastársi vagyon felosztásával kapcsolatban

Amennyiben a házastársi vagyon felosztásáról van szó, a válóperes ügyvédek ezen a téren is segítséget nyújtanak a megosztás, és a kapcsolódó kérdések megvitatása esetén. Az ügyvédek ilyenkor ismertetik például a házastársi külön vagyon jogi szabályozását, a külön vagyonhoz tartozó vagyonelemek meghatározását, valamint alapszinten a közös vagyon vizsgálatát, illetve felmérését is. Az ügyvéd veszi számba mindemellett a vagyonmegosztás lehetőségeit, és azokat az alternatívákat is, amelyek csak élettársi kapcsolat esetén merülnek fel.
A válóperes ügyvéd feladata, hogy a felek bevonásával meghatározza a házasság és az élettársi kapcsolat esetén a vagyonközösség kezdő és befejező időpontját, és megvizsgálja azt is, hogy milyen lehetőségek jöhetnek szóba a közös ingatlanok kapcsán. Közös vállalkozások esetén szintén felmérésre kerül a jogi helyzet, akárcsak a közösen felvett hitelek jogi sorsáról, valamint a házastársi tartás jogi szabályozásáról, illetve annak lehetőségeiről.
A válóperes ügyvédek mindemellett segítsenek a teljes körű okiratszerkesztésében, miközben maximális ügyvédi képviseletet vállalnak vitás ügyek esetén, és ügyvédi ellenjegyzést készítenek a felek közös megegyezését magában foglaló megállapodásról is, ami hivatalossá teszi a házastársak álláspontját. A családjogi ügyvéd segíthet mindemellett a családi jogállás kérdéséhez kapcsolódó tanácsadásban is, mint amilyen az apasági vélelem vagy az örökbefogadás témaköre, amelyek esetén a kapcsolódó bírósági gyakorlat ismertetésében is részt vesz.
Amennyiben más jogi témában szeretne tájékozódni, látogasson el az ugyvedipraxis.hu weboldalra.

Hasonló bejegyzések